Jakie korzyści przynosi
firmie i odbiorcom?

Koszt takiej realizacji oscyluje od kilkuset złotych do kilkudziesięciu tysięcy. Na cenę składa się wiele czynników, takich jak skala produkcji, aktorzy, animacja i oczywiście sam produkt. W celu szczegółowego wyliczenia kosztów takiej produkcji zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z nami, chętnie udzielimy darmowych konsultacji.

Czas trwanie tego rodzaju klipu w dużej mierze zależy od stopnia skomplikowania obsługi danego towaru czy programu. Najczęściej oglądanymi wideo są te trwające od 60 sekund do 40 minut  Oczywiście nie jest to sztywna zasada, ponieważ niektóre czynności zajmują więcej czasu, a ukazanie ich działania jest niezbędne dla prawidłowego zrozumienia i przyswojenia mechanizmów. Popularne zatem są playlisty przypisane do konkretnego tematu składające się z kilku klipów ukazujące każdy etap osobno. Ważne tutaj są również badania rynku i potrzeb potencjalnego odbiorcy. Co jest jednym z etapów preprodukcji.

  1. pl
  2. en

Stale rozwijający się wideo marketing wymaga od firm dostarczania dobrej jakości video contentu. Film okazał się prawie idealnym narzędziem nawiązania relacji z potencjalnym klientem. Do nich należy także instruktaż, lub tak zwany tutorial, obok filmu wizerunkowego jest doskonałym instrumentem promocyjnym coraz częściej stosowanym w strategii marketingowej przedsiębiorstwa. W internecie stale pojawiają się nowe filmy instruktażowe, a oglądalność ich stale wzrasta. 

Po co kręcić film instruktażowy?

ikonka

Film instruktażowy 

Portret

Tego typu klipy najczęściej publikowane są dla odbiorcy wewnętrznego - pracowników, kadry menadżerskiej, oraz na zewnątrz - dla klienta. 

Kadra kierownicza, lub HR staje przed ogromną odpowiedzialnością przy okazji dostawy nowych urządzeń niezbędnych do pracy, czy zatrudniania nowych pracowników. Oczywistym jest, że nowo zatrudniona osoba, aby w pełni profesjonalnie wykonywać swoją pracę powinna przejść szkolenie. Często zorganizowanie takiego szkolenia wymaga dużych nakładów pracy, czasu, nierzadko też finansowych. Dzięki dobrze zrealizowanemu filmowi instruktażowemu, odbiorca z łatwością wpoi sobie przekazywaną wiedzę. Będzie mógł też wrócić, jeżeli poczuje potrzebę przypomnienia sobie jakiegoś zagadnienia. Takie rozwiązanie nie angażuje niepotrzebnie kadry menadżerskiej, która musiałaby zapewnić całą infrastrukturę do przeprowadzenia takiego szkolenia. Profity w tej sytuacji są obustronne - pracownik dostaje gotowy i przejrzysty materiał, do którego może w każdej chwili wrócić, kierownictwo nie jest odrywane od swoich zajęć, a firma nie musi przeznaczać dodatkowego budżetu na organizację spotkań szkoleniowych.

Film instruktażowy powinien być kierowany przede wszystkim dla klienta - statystycznego użytkownika produktu. Często na spotkaniach firmowych, przy okazji wypuszczania na rynek nowego towaru lub usługi, omawiania jest koncepcja promocyjna, która dopracowywana jest w każdym szczególe. Między innymi filmy reklamowe. Do takich możemy zaliczyć również filmy przedstawiające krok po kroku obsługę danego urządzenia czy programu. Taka forma jest niezwykle ważna w dzisiejszych czasach, których czas, a zwłaszcza jego oszczędność jest bardzo cenna, dlatego nie każdy zadaje sobie trud na szczegółowe zapoznanie się z dołączoną instrukcją obsługi. Forma klipu audiowizualnego, okazuje się najbardziej przystępna dla odbiorcy, który w dowolnym momencie może zatrzymać odtwarzanie i przyjrzeć się zobrazowanym działaniom. Klient dzięki temu dostaje gotowe rozwiązanie, co buduje w jego świadomości pozytywny obraz firmy, oraz zaczyna darzyć ją zaufaniem. Co w długofalowym rozrachunku przynosi profity dla firmy w postaci lojalności klienta czy niezwykle cennego marketingu szeptanego.

Dla kogo filmy instruktażowe powinny być kierowane? 

Jak długi powinien być film instruktażowy?

Ile kosztuje film
instruktażowy?

kobieta objaśnia film

Prawidłowo wykonana produkcja powinna składać się z trzech etapów:

1. Preprodukcja - przygotowanie do zdjęć. Faza ta jest niezwykle ważna i powinna zostać przeprowadzona z należytą starannością. Niezbędna jest konsultacja ekipy filmowej z pracownikiem odpowiednio przeszkolonym i odpowiedzialnym za wykonanie produktu, jego montaż czy zaprojektowanie. Przygotowywany jest wtedy scenariusz pod okiem konsultanta uwzględniając potrzeby odbiorcy. Dobierany jest również odpowiedni sprzęt zdjęciowy oraz technika i forma nagrywania.

2. Produkcja - właściwe zdjęcia odbywają się w to studio filmowym lub w uprzednio zaadaptowanej przestrzeni wyznaczonej przez klienta. W trakcie rejestracji instruktażu obecny jest oddelegowany i przeszkolony pracownik z ramienia zlecającej firmy, który czuwa nad tym, aby aktor/aktorka prawidłowo wykonywała nagrywane czynności.

3. Postprodukcja - na tym etapie film jest montowaniu według scenariusza oraz poddany kolor korekcji. Dodawane są wcześniej zaplanowane i zatwierdzone animacje, podpisy czy muzyka. Zatwierdzony materiał przekazywany jest do zleceniodawcy.Czas trwanie tego rodzaju klipu w dużej mierze zależy od stopnia skomplikowania obsługi danego towaru czy programu. Najcześciej oglądanymi wideo są te trwające od 60 sekund do 120 sekund. Oczywiście nie jest to sztywna zasada, ponieważ niektóre czynności zajmują więcej czasu, a ukazanie ich działania jest niezbędne dla prawidłowego zrozumienia i przyswojenia mechanizmów. Popularne zatem są playlisty przypisane do konkretnego tematu składające się z kilku klipów ukazujące każdy etap osobno. Ważne tutaj są również badania rynku i potrzeb potencjalnego odbiorcy. Co jest jednym z etapów preprodukcji.

Jak powinna wyglądać realizacja filmu instruktażowego?

Film instruktażowy, jest doskonale dopełnia ofertę firmy, wspiera wideo marketing, a przede wszystkim buduje wrażenie profesjonalizmu w podejściu do klienta. Zapraszamy do kontaktu.

W zależności od przeznaczenia istnieją różne kanały udostępniania tego typu wideo. Jeżeli realizacja skierowana jest wewnątrz firmy warto pomyśleć o odpowiedniej wewnętrznej platformie, dostępnej dla pracowników , dla których ten film jest skierowany. W takim wypadku sprawdzają się serwisy takie jak Vimeo, Youtube czy Google Drive. W przypadku, gdy tutorial dotyczy bezpośrednio użytkownika lub potencjalnego klienta, warto takie klipy udostępniać na social mediach - Facebook, Instagram. 

Gdzie publikować 
filmy instruktażowe?

+48 515 180 937

 - Creative Agency

działalność gospodarcza

jednoosobowa działalność gospodarcza

ewidencja działalności gospodarczej

jak obliczyć ratę leasingu

©2023 Studio Witoń